Searching...
Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Công bố thực phẩm nhập khẩu

Thực phẩm nhập khẩu là sản phẩm được nhiều nhà đầu tư quan tâm và đầu tư kinh doanh sản phẩm này. Một trong những nội dung quan trọng mà nhà kinh doanh phải chú ý đó chính là thực phẩm cần phải làm công bố chất lượng trước khi cung cấp ra thị trường. Để làm công bố thực phẩm nhập khẩu, quý khách cần tìm hiểu nội dung về thủ tục công bố. Cụ thể như sau:

Thủ tục công bố thực phẩm nhập khẩu:

Thực phẩm loại này được chia ra gồm hai loại nhỏ sau:
  1. Thực phẩm thưởng nhập khẩu;
  2. Thực phẩm chức năng, bổ sung nhập khẩu.
Hai loại thực phẩm trên có phần khác nhau về thủ tục. Để tham khảo thủ tục, quý khách có thể truy cập website của Trọng Tín Law tại địa chỉ sau: http://trongtinlaw.com/cong-bo-thuc-pham-chuc-nang-nhap-khau.html

Hoặc cũng có thể liên hệ trực tiếp với Trọng Tín Law, chúng tôi tư vấn miễn phí !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét